Om Humanisterna

Humanisterna är ett förbund som värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.

Våra kärnvärden är förnuft, ansvar och omtanke.

Vi är en demokratisk organisation, med cirka 5000 medlemmar (2017).

Humanisterna är en ideell livsåskådningsorganisation som verkar för att främja en humanistisk livssyn och värdegrund för såväl samhälle, kultur och etik.

Humanisterna är även del av en internationell humaniströrelse, genom bland annat International Humanist and Ethical Union – IHEU (iheu.org), som är representerat i FN, UNESCO, UNICEF och Europarådet. IHEU har mer än 130 medlemsorganisationer i ett 50-tal olika länder. Vi ingår även i EHF, European Humanist Federation, med bland annat bevakning av EU.

Vad gör Humanisterna?

Humanisternas verksamhet står på flera ben:

  • Opinionsbildning för det sekulära samhället, mänskliga rättigheter och mot förtryck på religiös och kulturell grund.
  • Informera och folkbilda om den sekulärhumanistiska livsåskådningen, som bygger på en reflekterande och förnuftsbaserad attityd till livet, förenad med nyfikenhet och en vetenskaplig kunskapssyn.
  • Bedriva sekulärhumanistisk verksamhet – allt ifrån seminarier om filosofiska och politiska frågor till humanistiskt konfaläger för ungdomar och officianter för de som vill ha ett icke-religiöst alternativ vid exempelvis namngivningsceremonier, vigsel eller begravning.

Vi bedriver verksamhet både centralt och lokalt. Förbundets lokalavdelningar och nätverk arrangerar kurser, studiedagar, seminarier, föreläsningar och trevlig social samvaro. Vi föreläser i skolor om humanismen som livsåskådning och stödjer humanistiska projekt i utlandet.

Vi arrangerar även den sekulära ceremonin i anslutning till riksmötets öppnande i september varje år – som ett icke-religiöst alternativ till gudstjänsten i Storkyrkan. Vår ceremoni är helt livsåskådningsneutral, och öppen för samtliga riksdagsledamöter och andra inbjudna gäster.

Vi delar årligen ut Hedeniuspriset och ger ut medlemstidningen Humanisten.

Mer information på vår hemsida: http://humanisterna.se/fragor-och-svar/