VAD TYCKER POLITIKERNA:

Ska barn slippa ensidig religiös påverkan i skolan?

 

Kampanjen för att fråga riksdagskandidater är avslutad. Tack alla som deltagit.

Se hur de svarade nedan och läs om kampanjen på denna sida.


Ett initiativ från Humanisterna för att stoppa religiösa friskolor.

Varför behövs en skola för olika?


Skolan ska vara en demokratisk mötesplats för kunskap och lärande som gör världen större och mer nyansrik – inte mindre och mer svartvit.

SKOLAN SKA VARA PLATSEN där elever med olika bakgrund möts och bekantar sig med andras. Alla barn ska få möjlighet att fundera fritt och bilda sig en egen uppfattning genom att höra andras. Så blir det inte när alla påverkas att tro och tänka samma – som på religiösa friskolor där barn delas upp efter föräldrarnas religion.

MEN DET ÄR INTE FÖRÄLDRARNAS önskemål som ska stå i centrum i skolan, det är barnens rättigheter! Och Barnkonventionen säger att de har rätt till både tankefrihet och religionsfrihet! Därför behövs en gemensam skola för barn från familjer med olika bakgrund. En skola för olika helt enkelt.


Läs mer om vad vi vill

Ska barn slippa ensidig 
religiös påverkan i skolan?


SÅ HAR POLITIKERNA SVARAT:

”Ja! Barn ska slippa ensidig religiös påverkan i skolan!”

”Nej! Det ska som idag vara tillåtet med ensidig religiös påverkan i friskolor.”

Politiker har inte tagit ställning än. Påminn dem!

Tack alla som tagit ställning!